Metsänviljelytaimet

Metsänviljelytaimet olemme tuottaneet v. 1988 alkaen. Tuotamme noin 3 miljoonaa taimea vuodessa.

Taimilajit

Mänty:

  • Mä 1Mk PL121 1v
  • Mä 1Mk QP256 1v

Kuusi:

  • Ku 1Lk PL121 1v
  • Ku 1Lk 1Ak PL121 2v 

Toimitamme metsänviljelytaimet Lapin alueella metsänhoitoyhdistyksille, yhteismetsille, metsähallitukselle sekä yksityisille metsänomistajille.

Tänä päivänä metsänviljelytaimien kasvatus on hyvin tarkkaan säädeltyä. Kasvituotannon Tarkastuslaitoksen, KTTK:n, metsänviljelyaineiston tuottajarekisterikasvipassinumero 51009.

Metsäviljelytaimien kasvatuksesta ja markkinoinnista vastaa Arto Junttila, koulutukseltaan puutarhateknikko. Artoon voit ottaa yhteyttä myös puhelimella 0400 - 287 884.

Vyöhykejako